Shamansk HealingShamansk healing är en djupt helande behandlingsmetod där urmodern och urfadern bjuds in i det heliga spacet, för att i en trygg famn omfamna och integrera det inre mörkret och lysa med ett klart ljus på de skuggor som står i vägen för att du till fullo ska kunna stå fullkomligt förankrad i din kraft och sanna natur, bortom präglingar och inlärda destruktiva mönster.

Med en rad olika shamanska tekniker dyker jag djupt ner i dina sår och plockar upp dem till ytan. Vi läker och hämtar tillbaka de delar av dig som är redo att integreras och transformeras. Jag kanaliserar budskapen, både från dina guider, ditt högre jag och ditt sårade inre barn och transformerar all den tunga energi som släpps lös. För att ge plats för att du ska ta ännu större plats i din kropp och till fullo leva din dröm.

Kontakt© 2017-> · Thirteen Ways